expozice

LIDÉ

SPOLUPRÁCE

ALGORITMIZACE VÝROBNÍ DOKUMENTACE

STÁLÁ EXPOZICE LIDÉ - NÁRODNÍ MUZEUM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ateliér / autor návrhu:

Petr Janda / Brainwork

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

V návaznosti na studii projektu pro Národní muzeum byla vytvořena série algoritmů pro unikátní místnosti expozice. Největším časovým nákladem byla příprava workflow na prvotní testovací místnosti. Následně bylo vytvořeno již plně automatizované prostředí, které bylo možné obdobně aplikovat na všechny místnosti. Výpočty algoritmů jsou schopny uspořádávat zvolenou geometrii v obecném prostoru do podoby dílenské dokumentace. Výsledkem jsou tedy vyrovnané výrobní dílce pro 2d výkresy. Dílce jsou automaticky opatřeny přesným značením sestavy, dílu, plochy a doplněny kótami. Díky tomu lze ve všech fázích procesu udržovat kontrolu nad  komplexní geometrii s velmi vysokým množstvím jedinečných prvků. Díky těmto postupům bylo dosaženo vysoké efektivity z hlediska času i obsahu. Na dobu 6 týdnů odpovídá zhotovení 158 výkresů formátu A3.