urbanismus

PPS_1.0

PARAMETRICKÁ POLNÍ SÍŤ - JAROSLAVICKO

VÍTĚZNÝ PROJEKT XIV. CENY BOHUSLAVA FUCHSE

STUDIE

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedoucí ateliéru:

Ing. arch. Barbora Ponešová Ph.D.

Ing. arch. Jan Foretník Ph.D

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový systém restrukturalizace krajiny mění dosavadní členění mřížkové struktury, která nerespektuje žádným způsobem individualitu území. Parametrická síť je naopak na míru navržený script respektující topografii, infrastrukturu a využitelnost půdy. Maximální dostupnost vymezuje základní orientace pozemků pomocí simulace elektromagnetických polí. Vzniká tak ideální geometrické rozložení obhospodařitelné půdy s ohnisky v centrech měst. Členitost terénu a nepřerušitelné hranice v podobě dopravních tepen nebo biokoridorů ovlivňují základní tvorbu sítě včetně vytvoření pravidelných odstupových pásem. Extrémní svahy, záplavová území, lesy, sady a rokle vyčleňují neobhospodařitelnou půdu. Výsledné pozemky jsou děleny na hlavní produkční jednotky okolo 16 ha, pásy luk, pastvin a nejmenší protierozní jednotky.