lávka

AFIRMY

IDEA / KONCEPČNÍ NÁVRH / STUDIE

OCENĚNÝ PROJEKT XII. CENOU BOHUSLAVA FUCHSE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedoucí ateliéru:

Ing. arch. Barbora Ponešová Ph.D.

Ing. arch. Jan Foretník Ph.D

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Na hranici městských částí Královo Pole a Ponava
leží vysoce frekventovaný dopravní uzel.
Jedná se o akustickou i ekologickou zátěž celé
lokality. Hlavním záměrem stavby je identifikovat
problémy, zaměřit se na ně a svojí existencí
přispět k jejich eliminaci. Stavba se snaží obohatit
stav svého okolí navenek i provozem uvnitř.
Do nehostinného prostředí je zasazena krytá
lávka umožňující okolním obyvatelům překonat
téměř půl kilometrovou bariéru. Hluk v okolí komunikace
dosahuje víc než 80 dB (limit 60 dB).
Stavba tvarem orientuje hluk zpět do silnice. Plášť
stavby tvoří panely s elektro-aktivními tyčovými
prvky. Zvukové vlnění je ve formě mechanické
energie schopno lehké části stavby rozkmitat.
Využitím Piezoelektrického jevu je shromážděná
energie převedena na elektrickou energii akumulovanou
v centrální sběrně. Energii je možno
vracet zpět do okolí. Stavba je řízena scriptem,
který hledá zvukově nejvíce zatížená místa pro
svůj růst. V místech největší koncentrace lidí vytváří
větší prostory, v místech nejmenšího napětí
umisťuje okna.